Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Prijímanie študentov pre školský rok 2022/2023 – externé štúdium,externé e learningové štúdium,večerné štúdium

– Súkromného gymnázia
– Súkromnej obchodnej akadémie

Realizujeme:

–  externé štúdium s výukou 4 x v školskom roku,/ 4 vyučovacie stretnutia počas školského roka, každé stretnutie je v piatok poobede a v sobotu,študenti majú k dispozícii všetky učebné texty z vyučovania vo virtuálnej triede/

– alebo externé štúdium e learningovou formou!!!!! Pri elearningovej výuke má študent  k dispozícii  prostredníctvom internetu študijné materiály.

-večerné štúdium -výuka je 2 x týždenne

-možné sú aj prestupy alebo prijatia do 4.ročníka/ o tejto možnosti sa prosím informujte bližšie/

Postup k prihláseniu sa na štúdium:

1. Študent prípadne zákonný zástupca sa dostaví na sekretariát školy, kde je možné prihlásiť sa na externé dištančné štúdium alebo večerné štúdium . K prihláseniu je potrebné priniesť všetky vysvedčenia zo strednej školy a prípadne aj výučný list. Prijímame žiakov do tretieho ročníka, ak preukážu že majú ukončené 2 roky strednej školy alebo 3 roky SOU a výučný list. Prijímame aj študentov, ktorí majú len základné vzdelanie, prípadne jeden alebo 2 roky akejkoľvek strednej školy. Bližšie informácie poskytne sekretariát školy.

2. Mimobratislavskí študenti môžu byť prijatí aj tak, že škole telefonicky alebo mailom na adresu podstavkova@ipgymnazium.sk nahlásia svoju poštovú adresu, kde im zašleme formuláre k prihláseniu sa. Prípadne vyplnia na stránke školy na www.ipgymnazium.sk predbežný prihlasovací formulár.Na základe neho Vám taktiež pošleme prihlasovacie formuláre poštou.

3. Školné pre školský rok 2022/2023 je pre externé štúdium 800 €. Platí sa dvomi splátkami.

Prihlasovanie je možné:
– osobne na sekretariáte školy každý pracovný deň od 7,00 do 15,00 hod.
– telefonicky – nadiktujete nám Vašu poštovú adresu, pošleme Vám inštrukcie k prihláseniu sa
-mailom-napíšte školu,typ štúdia,aké máte doposiaľ ukončené vzdelanie a poštovú adresu.Pošleme Vám prihlasovacie formuláre poštou.
-Vždy uveďte ,či máte záujem o externé štúdium alebo externé e learningové štúdium.Uveďte aj,o ktorú školu máte záujem.
-Nezabudnite uviesť Vašu plnú adresu a pokiaľ je to možné uveďte mailový aj telefonický kontakt.
-na stránke školy www.ipgymnazium.sk  vyplňte predbežný prihlasovací formulár.Pošleme Vám prihlasovacie formuláre poštou.
Prijímanie žiakov je limitované obmedzeným počtom.