Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Prijímanie študentov pre školský rok 2020/2021 – denné štúdium

V šk. roku 2020/2021 otvárame pre Vás opäť denné štúdium v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium  a v študijnom odbore 6323600-hotelová akadémia

Organizácia prijímacieho konania:

Prijímacie konanie pre uchádzačov na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v budove Súkromného gymnázia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava a bude prebiehať v troch termínoch:

 

  • termín: 13. máj 2020
  • termín: 15. máj 2020
  • termín: 12. jún 2020

Začiatok prijímacieho konania je vždy o 8.00. Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a literatúramatematika v rozsahu učiva 2. stupňa základnej školy.

Vzorové typy príkladov a úloh z oboch predmetov nájdete na stránke www.nucem.sk.

 

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_MAT_inovovany.pdf

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_SJL_inovovany.pdf

Kritériá prijímania budú priebežne upravované a budú závisieť od počtu uchádzačov o štúdium. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený 15. mája 2020 a 12.júna 2020.