Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Prijímanie študentov pre školský rok 2021/2022 – denné štúdium

V šk. roku 2021/2022 otvárame pre Vás opäť denné štúdium v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium  

/zároveň realizujeme večerné,externé a externé e learningovou formou na gymnáziu a obchodnej akadémii/

Organizácia prijímacieho konania:

Prijímacie konanie pre uchádzačov na školský rok 2020/2021 sa uskutoční individuálnym prijímacím pohovorom  v budove Súkromného gymnázia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava a bude prebiehať  v individuálnych termínoch na základe dohovoru s každým jedným uchádzačom o  denné štúdium na Súkromnom gymnáziu.

Začiatok prijímacieho konania je vždy o 8.00. Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a literatúramatematika v rozsahu učiva 2. stupňa základnej školy.

Vzorové typy príkladov a úloh z oboch predmetov nájdete na stránke www.nucem.sk.

 

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_MAT_inovovany.pdf

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_SJL_inovovany.pdf

Bližšie informácie  môžete získať aj na tel .čísle: 0905 777 888.