Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Prihlášky na MS 2023 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

PRIHLASKA NA MS_GYM
PRIHLASKA NA MS_OA

Témy záverečných prác pre pomaturitné štúdium

Cestovný ruch
Hospodárska informatika
Soc.-právna činnosť

K prihláške na MS 2023 sa hradí poplatok 350 €. K prihláške je potrebné pripojiť  prílohy,ktoré sú uvedené v úvode stránky v sekcii Maturita 2023.
Študenti, ktorí sa prihlasujú na MS 2023 a ukončili štvrtý ročník v predchádzajúcich školských rokoch, sú povinní k prihláške na maturitnú skúšku doložiť kópie vysvedčení za predchádzajúce štyri ročníky, uhradiť poplatok 800 € a priložiť doklad o zaplatení.

Sylaby k maturite 2023 z jednotlivých predmetov

Gymnázium

SJLANJ-B1ANJ-B2 NJ-B1 NJ-B2
RUJ-B1RUJ-B2 MAT FYZ CHE
BIODEJ GEO INF NOS

Obchodná akadémia

SJLANJ-B1ANJ-B2 NJ-B1 NJ-B2
RJ-B1RJ-B2 Odb.predmety

Obchodná akadémia – pomaturitné štúdium

TČOZ-HIPČOZ-HITČOZ-SPČPČOZ-SPČTČOZ-CR
PČOZ-CR