Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Hudobný odbor

Predmety

  • Klavír
  • Spev

Pre záujemcov – deti, mládež aj dospelých o hudobný odbor.
Pre deti od 4 až 5 rokov, horná hranica nie je určená, prihlasovanie je možné v ktoromkoľvek veku a kedykoľvek počas školského roka. Aj pre deti a dospelých, pre začiatočníkov, pokročilejších aj pokročilých a aj pre zdravotne postihnutých občanov.

Vybavenie školy

Môžeme ponúknuť vhodné vybavenie školy a bezbariérový prístup. Moderné učebne. Školský bufet. Nápojové automaty.  Množstvo učebných pomôcok.
Prihlasovanie je možné kedykoľvek počas školského roka a v ktoromkoľvek veku.

Čo ponúkame ako nadštandart?

  • Individuálny prístup
  • Nadštandartne vybavené priestory
  • Školské akcie (výstavy, koncerty)
  • Kvalitný pedagogický tím
  • Rodičia môžu navštíviť výuku kedykoľvek, prípadne môžu čakať na dieťa v priestoroch školy
  • Moderné učebné pomôcky
  • V hudobnom odbore je možné zadeliť si hodiny nielen poobede, ale aj doobeda
  • Študenti  môžu prezentovať svoje výkony na školských koncertoch

Školné

16,92 EUR-/510,-Sk/mesiac. Školné je teda 215,80 EUR  za školský rok. Platí sa trikrát počas školského roka po 71,93 EUR. Platí sa len za prihlásené mesiace. V prípade, že sa rodič, prípadne žiak rozhodne štúdium ukončiť, je to možné kedykoľvek.

Podmienka prijatia

Rodičia, prípadne plnoletý študent uzavrú zmluvu o štúdiu (to je možné každý pracovný deň od 8:00 do 15,00 aj  počas všetkých prázdnin každý pracovný deň od 8:00 do 15,00).

Minutáž

V hudobnom odbore sa navštevuje individuálna výuka hudobného nástroja, prípadne spevu 2x po 35 minútach a 1 x 45 minút môže navštevovať skupinovú výuku hudobnej teórie.