Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Projekty

Naša škola a projeky

 • Školské projekty
 • Celobratislavské projekty
 • Celoslovenské projekty
 • Medzinárodné projekty

Školské projekty

 • Dejiny biológie a významné objavy v biológii
 • Historické osobnosti našich miest
 • Virtuálna učebnica informatiky
 • Ekológia a environmentalistika Vianočný bazár Školský turnaj v stolnom tenise
 • Zelená škola Môj rodokmeň Tvoríme časopis
 • Separovaný zber PET fliaš Školská televízia Školské kolá olympiád
 • Daruj jedno vreckové Separovaný zber-plasty, sklo, papier PODPORA ZDRAVIA xxx xxx LEGO DACTA

Celobratislavské projekty

 • Život našimi očami – Novinári 3.tisícročia
 • Recitačná súťaž bratislavských gymnázií
 • Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 1. ročník celobratislavskej súťaže v riešení logických a matematických úloh pre žiakov 9. ročníkov ZŠ
 • Umenie zblízka

Celoslovenské projekty

 • Korešpondenčný seminár z chémie (PriFUK)
 • Tvorba www stránok (Infovek)
 • Matematické súťaže KLOKAN, MAKS, MATBOJ Súťaž – eČasopis 2004
 • Projekt EUSTORY Súťaž Cena ST
 • Modernizácia vzdelávania na stredných školách

Medzinárodné projekty

 • ECDL kurzy
 • Medzištátna spolupráca – škola vo Viedni
 • Medzinárodná spolupráca s JAR
 • EUCYS
 • Spolupráca s UNESCO

Projekty Európsky sociálny fond

Platforma školy a praxe Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
ITC vzdelávania za účelom lepšej aplikácie vedomostí vo vzdelávacom procese a na trhu práce  Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.