Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Ukončenie štúdia

Ukončovanie štúdia je legislatívne upravené vo vyhláške MŠ SR číslo 318/2008 Z.z.

Vyhlášku nájdete na: www.minedu.sk v sekcii Legislatíva.

Termíny  pre Maturitu 2019  nájdete  na ľavej lište -Školský rok 2018/2019.

Sylaby pre Maturitu 2019 nájdete na pravej strane -Prihlášky na MS 2019 a sylaby