Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Ukončenie štúdia

Ukončovanie štúdia je legislatívne upravené vo vyhláške MŠ SR číslo 318/2008 Z.z.

Vyhlášku nájdete na: www.minedu.sk v sekcii Legislatíva.

Termíny  pre Maturitu 2021 nájdete  na ľavej lište -Školský rok 2020/2021

Sylaby pre Maturitu 2022 nájdete na pravej strane -Prihlášky na MS 2022 a sylaby