Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Škol. rok 2019/2020

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
vianočné 21. december 2018 (piatok)  27. december 2018 – 7. január 2019  8. január 2019 (utorok)
polročné 31. január 2019 (štvrtok)  1. február 2019 (piatok)  4. február 2019 (pondelok)
jarné Košický kraj, Prešovský kraj 15. február 2019 (piatok)  18. február –  22. február 2019  25. február 2019 (pondelok)
Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 22. február 2019 (piatok)  25. február – 1. marec 2019  4. marec 2019 (pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 1. marec 2019 (piatok)  4. marec – 8. marec 2019  11. marec 2019 (pondelok)
veľkonočné 17. apríl 2019 (streda)  18. apríl – 23. apríl 2019  24. apríl 2019 (streda)
letné 28. jún 2019 (piatok)  1. júl – 31. august 2019  2. september 2019 (pondelok)

 

Maturitná skúška

Maturitná skúška 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov: a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra 12. marca 2019 (utorok); b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk 13. marca 2019 (streda); c) matematika 14. marca 2019 (štvrtok); d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra 15. marca 2019 (piatok). 2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019. 3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019 do 7. júna 2019. 4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 4. –7. september 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018. 5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019. 6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy. 7. Na vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január – február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku 2018/2019. 8. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejňované na http://www.nucem.sk/sk/maturita

Nový Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) www.statpedu.sk Maturita z predmetu : Praktická časť odbornej zložky-obchodná akadémia 20.03.2019-ktorá trieda ešte určíme 21.03.2019-ktorá trieda ešte určíme 22.03.2019-ktorá trieda ešte určíme PaedDr.JUDr.Ivona Podstavková,PhD. riaditeľka školy