Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Škol. rok 2020/2021

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Jesenné prázdniny: 29.10. a 30.10.2020

Vianočné prázdniny: 23.12.-07.01.2021

Polročné prázdniny:01.02.2021

Jarné prázdniny:01.03.-05.03.2021

Veľkonočné prázdniny:01.04.-06.04.2021

Letné prázdniny:01.07.-31.08.2021

Maturitná skúška

(zákon 245/2008 Z.z., § 77 ods. 2)
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:

a) slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 16. marca 2021 (utorok),
b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky
jazyk dňa 17. marca 2021 (streda),
c) matematika dňa 18. marca 2021 (štvrtok),
d) slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 19. marca
2021 (piatok).
2. Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční
v termíne 8. – 13. apríl 2021.
3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ
vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
4. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok
2019/2020 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020. Dni konania opravného
termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov
a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2020.
5. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok
2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného
termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov
a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2021.
6. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

 

Nový Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) www.statpedu.sk

Maturita z predmetu : Praktická časť odbornej zložky-obchodná akadémia 20.03.2021-ktorá trieda ešte určíme 21.03.2021-ktorá trieda ešte určíme 22.03.2021-ktorá trieda ešte určíme

PaedDr.JUDr.Ivona Podstavková,PhD.

riaditeľka školy