Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

História a úspechy

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava zahájilo svoju činnosť 01.septembra 1992. Ešte rok predtým začala od 1. 9. 1991 fungovať aj Súkromná Základná umelecká škola s odbormi : výtvarným, hudobným a tanečným.
Súkromné gymnázium má zaradené v sieti: denné štúdium 4-ročné gymnázium,denné štúdium 8-ročné gymnázium ,externé štúdium a od 01.09.2010   bilingválne 5-ročné  anglicko-slovenské gymnázium.
Súkromná obchodná akadémia vznikla 01.septembra 2000.V sieti má zaradené 4-ročné denné štúdium,externé štúdium a pomaturitné štúdium .
Súkromná hotelová akadémia vznikla 01.septembra 2007.V sieti má zaradené 5-ročné denné štúdium.

Naše školy sídlia v novopostavenej budove,ktorej súčasťou je aj novopostavená telocvičňa
s posilovňou  a multimediálna knižnica.
Materiálno-technické vybavenie je na vysokej úrovni.
Na základe realizácie množstva projektov so študentami  sme sa zaradili medzi školy pridružené k UNESCU.