Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Novinka- e learningové externé štúdium na gymnáziu a obchodnej akadémii.

Externé štúdium e learningovou formou na Súkromnom gymnáziu,Kremnická 26,Bratislava-vynikajúca príležitosť ako skĺbiť  požiadavky života a štúdium zároveň.
Jedná sa o vzdelávanie poskytované s využitím špeciálne upravených učebných textov a iných multimediálnych pomôcok.

Realizuje sa prostredníctvom web stránky:
www.elearning.ipgymnazium.sk
Prístupové heslá obdržia prihlásení študenti.

Nová forma štúdia je založená na prirodzenom spôsobe učenia-samoštúdiu,poskytuje vysoko efektívnu formu celoživotného vzdelávania.Záujemcovia môžu prechádzať študijnými programami bez ohľadu na to,na akom mieste sa práve nachádzajú/podmienkou je iba dostupnosť internetovej siete/ a svojim vlastným tempom.Môžu pristupovať k svojmu vzdelávaniu kedykoľvek a tak dlho,resp. v takej kvantite,ako potrebujú.
Študijné materiály príslušných predmetov sú k dispozícii v elektronickej podobe,ako aj vo forme učebníc schválených Ministerstvom školstva a ďaľších študijných materiálov v textovej forme.Žiak je klasifikovaný na základe polročného a koncoročného testu z každého predmetu za príslušný polrok v príslušnom ročníku.Testy sa vykonávajú v Bratislave v sídle školy.Študenti študujú 2 školské roky,nakoľko sú prijímaní do 3.ročníka na základe prijímacích pohovorov.
Prijatí možu byť uchádzači,ktorí dosiahli základné vzdelanie,alebo neúplné stredné vzdelanie,alebo úplné stredné vzdelanie bez maturity.
Prihlasovanie je možné každý pracovný deň od 7-15 hod. na sekretariáte školy,alebo záujemcovi pošleme prihlasovacie formuláre na poštovú adresu,ktorú nám pošlite na adresu:podstavkova@ipgymnazium.sk