Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Cudzí jazyk treba ovládať odborne,len hovoriť nestačí.

Najčastejšou požiadavkou zamestnávateľov je aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,a to spravidla angličtiny.Ovládanie tohto jazyka sa očakáva predovšetkým od kvalifikovaných pracovníkov.V Čechách prebehol prieskum,kde zistili,že anglický jazyk využívajú najmä vedúci pracovníci,manažéri,IT špecialisti,finanční a personálni experti.
Na bežnom gymnáziu alebo strednej škole sa ale dôkladne cudzí jazyk nenaučíte,preto sme požiadali ministerstvo školstva o súhlas  zriadiť na gymnáziu bilingválnu sekciu.Od 01.septembra 2010 so súhlasom Ministerstva školstva otvárame bilingválne anglicko-slovenské gymnázium.
Je veľmi výrazný rozdiel medzi študentom končiacim normálne gymnázium a takým,ktorý študoval na bilingválnom gymnáziu.Maturanti,ktorí ho absolvujú sa vedia odborne vyjadrovať v študovaných predmetoch,sú jazykovo zdatnejší.