Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

29 .výročie založenia školy

Naša škola, i keď sa nám to zdá z pohľadu času
neuveriteľné, už 29 rokov učí, vzdeláva a vychováva.
Pokúša sa dávať svojim študentom cez svojich pedagógov
základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vynašlo, vymyslelo
a vytvorilo. Žije intenzívnym plnením svojho poslania.
V celej svojej histórii sa snažila byť útočiskom, ale i živnou
pôdou a pomocnou rukou všetkým, ktorí sa rozhodli
v nej študovať, vzdelávať sa.
Dovoľte mi pri tejto príležitosti osloviť predovšetkých kolegov
učiteľov, zamestnancov školy. Všetkých tých predchádzajúcich
i tých súčasných ľudí, vážiacich si svoju prácu, s vysokým
zmyslom pre kolegialitu, ľudí citlivých s pochopením
pre študentovu dušu. Patrí im za to vďaka a uznanie.
Chcem takisto poďakovať zástupcom rodičov. Ich záujem,
ochota spolupracovať, hľadať spoločné riešenia, to všetko dáva
škole ten potrebný punc. Má ho, verím i naša – vaša škola.

Prajem našej škole,
pri príležitosti jej výročia, ďalší rozlet, skvelé úspechy,
ale i každodenné drobné víťazstvá.
PaedDr.JUDr.PhDr.Ivona Podstavková,PhD.
Riaditeľka  školy