Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Cenník

Denné štúdium:

Školné za jeden školský rok je vo výške 1700,00 EUR, pričom sa hradí jednorázovo alebo v troch splátkach ,alebo mesačne.

Zápisné je 800 eur ,platí sa naraz pri zápise.

 

Externé štúdium :

Externé e learningové štúdium:

Večerné štúdium:

800 €/školský rok
Školné je rozdelené na dve splátky.

 

Súkromná Základná umelecká škola:

hudobný odbor:klavír,spev

215,80 €/školský rok
/platí sa štvrťročne-71,93 eur/
Školné je rozdelené na  tri splátky.