Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Cenník

Denné štúdium:/gymnázium,bilingválne gymnázium,obchodná akadémia,hotelová akadémia/

1300€/školský rok
Školné je rozdelené na dve splátky.

Externé štúdium /gymnázium,obchodná akadémia/
Externé e learningové štúdium/gymnázium,obchodná akadémia/
Externé pomaturitné štúdium/obchodná akadémia/

660€/školský rok
Školné je rozdelené na dve splátky.

Súkromná Základná umelecká škola:

215,80 €/školský rok
/platí sa štvrťročne-71,93 eur/
Školné je rozdelené na  tri splátky.