Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Aktivity školy

Zapájanie sa do rôznych súťaží a akcií organizovaných Krajským úradom v Bratislave, Metodickým centrom, rôznymi školami a inými organizáciami

 • DEŇ ŠTUDENTSTVA – športový deň * 16.11.2006 *
 • chemická olympiáda
 • projekt Vox Luci
 • projekt separovaného zberu skla, plastov a papiera
 • projekt separovaného zberu PET fľašiek
 • Škola priateľská deťom
 • Školský päťboj
 • Korešpondenčný seminár z chémie
 • Maľovaná škola
 • Deti v ohrození
 • Minca pre šťastie
 • Návštevy divadiel, exkurzie, zapájanie sa do okresných športových súťaží a súťaží organizovaných rôznymi inštitúciami
 • Odmeny najlepším študentom
 • Deň otvorených dverí
 • Mesiace predmetov
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
 • Poznávací zájazd v Poľsku
 • Najlepšia trieda
 • Imatrikulácia prvákov
 • Futbalový turnaj o pohár zriaďovateľov školy
 • Literárna a novinárska súťaž
 • Lyžiarsky zájazd
 • Diskusný klub
 • Školské kolá olympiád a SOČ
 • Súťaž v tvorbe www stránok
 • Stolnotenisový turnaj
 • Turnaj vo florbale
 • Zájazd do Viedne
 • Šachový turnaj
 • Prednášky o zdravej výžive
 • Vianočná výzdoba
 • Vianočné trhy a vianočná kapustnica
 • Zbierka UNICEF
 • Zbierka pre školu
 • Lyžiarsky zájazd,škola v prírode
 • Školský karneval
 • Valentínska kvapka krvi
 • Deň Narcisov
 • Recitačná súťaž
 • Fotenie tried
 • MONITOR
 • Zbierka pre detský domov
 • Kurz Ochrana človeka k prírode
 • Rozlúčka so štvrtákmi
 • Vernisáž výtvarných prác
 • Regeneračné meditácie
 • Poznávací zájazd k moru
 • Školské triedne výlety