Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Škola

Škol. rok 2021/2022

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021 Jesenné prázdniny: 29.10. a 30.10.2020 Vianočné prázdniny: 23.12.-07.01.2021 Polročné prázdniny:01.02.2021 Jarné prázdniny:01.03.-05.03.2021 Veľkonočné ...
Čítať Viac

Predbežný prihlasovací formulár

V prípade,že máte záujem o štúdium, napíšte nám email s vašimi základnými údajmi na email: podstavkova@ipgymnazium.sk V emaily prosím uvedťe: ...
Čítať Viac

Vybavenie školy

Učebne: 11 kmeňových učební 1 odborná učebňa fyziky 1 chemické laboratórium 1 biologická odborná učebňa 2 učebne výpočtovej techniky s internetom ...
Čítať Viac

Aktivity školy

Zapájanie sa do rôznych súťaží a akcií organizovaných Krajským úradom v Bratislave, Metodickým centrom, rôznymi školami a inými organizáciami DEŇ ...
Čítať Viac

História a úspechy

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava zahájilo svoju činnosť 01.septembra 1992. Ešte rok predtým začala od 1. 9. 1991 ...
Čítať Viac

Vyučovacie predmety

Štúdium končiace maturitnou skúškou: Súkromné gymnázium  /denné štúdium/ Na dennom štúdiu sú 2 cudzie jazyky povinné. Slovenský jazyk a literatúra ...
Čítať Viac

Cenník

Denné štúdium: Školné za jeden školský rok je vo výške 1700,00 EUR, pričom sa hradí jednorázovo alebo v troch splátkach ,alebo ...
Čítať Viac

Školský poriadok

Školský poriadok  je v priloženom súbore. Na stiahnutie: Školský poriadok OA,SG internet ...
Čítať Viac

Ukončenie štúdia

Ukončovanie štúdia je legislatívne upravené vo vyhláške MŠ SR číslo 318/2008 Z.z. Vyhlášku nájdete na: www.minedu.sk v sekcii Legislatíva. Termíny  pre Maturitu ...
Čítať Viac

Strategické zámery školy v najbližšom období

Hlavnou myšlienkou pri založení škôl bola túžba vzdelávať a posúvať vpred   záujemcov o štúdium. Škola tu bola a je na ...
Čítať Viac