Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku.
Žiadosti na zimný termín /február/ maturitných skúšok prijímame do 30.09. v príslušnom roku.
Ukončenie maturity je možné  do 3 rokov od ukončenia 4.ročníka,avšak nie je možné zaraďovať náhradné a opravné skúšky do letného termínu /máj,jún/ maturitných skúšok.

1. Študenti,ktorí neprospeli ,v  termíne  podajú žiadosť-na september do 09.07. a na február do 30.09. (viď. tlačivo Gymnázium – Obchodná akadémia). K žiadosti je potrebné priložiť kópiu štvrtáckeho vysvedčenia a uhradiť poplatok 60 € za každý predmet.  Žiadosti si môžete vyzdvihnúť aj na sekretariáte školy. Študent môže neprospieť najviac z dvoch predmetov, počíta sa v prípade Obchodnej akadémie aj PČOZ.

Žiadosti na stiahnutie:
Študent Gymnázia
Študen obchodnej akadémie

2. Študenti, ktorí sa nezúčastnia maturitného termínu sú povinní do troch pracovných dní zdokladovať svoju neúčasť ospravedlnením. V opačnom prípade sú úplne vyradení z maturitných skúšok. V prípade, že sa študent ospravedlní, následne požiada o náhradný/septembrový do 09.07. alebo  februárový termín do 30.9./ Podá žiadosť (viď. tlačivo Gymnázium, Obchodná akadémia). K žiadosti je potrebné priložiť kópiu štvrtáckeho vysvedčenia a uhradiť poplatok 60 € za každý predmet.

Žiadosti na stiahnutie:
Študent Gymnázia
Študent obchodnej akadémie