Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Žiadosti o opravnú alebo náhradnú maturitnú skúšku podávajte najneskôr do 19.07.2019

Žiadosti  o opravnú, resp. náhradnú MS
akceptujeme len kompletné (teda aj s platbou) do 19.07.2019.

Posielajte ich poštou spolu s dokladom o úhrade na adresu školy.

Ďakujeme.