Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

  1. V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní – písomne.
  2. Ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS vo februári, je nutné požiadať do 30.9. riaditeľstvo školy, ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS v septembri, je nutné požiadať do 09.07.riaditeľstvo školy. K tomu je potrebné doložiť vysvedčenie za 4.ročník a uhradiť poplatok 60 € za predmet.
  3. Študent môže realizovať opravnú skúšku len v takom prípade, ak zo štyroch maturitných predmetov nezmaturoval maximálne z dvoch predmetov.
  4. Študent má nárok na 2 opravné skúšky z dvoch predmetov (ako predmet sa v prípade OA počíta aj PČOZ).
  5. Ukončenie štúdia maturitnou skúškou je študent povinný zrealizovať najneskôr do troch rokov od ukončenia štvrtého ročníka.

Na stiahnutie:
Náhradná SG-SJL,Jazyk,2 vol.p.
Náhradná OA TČ OZ,SJL,jazyk,PČ OZ
Náhradná EČ,PFIČ-SG
Náhradnáj EČ,PFIČ OA
Opravná OA
Opravná SG