Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Virtuálne triedy gymnázium 3.ročník, 4.ročník

Milí študenti,

so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy – t., j. odkazy na každý vyučovací predmet. Kliknutím na uvedené odkazy sa pridáte do skupín z daných predmetov (zdôrazňujeme, že každý predmet má svoj vlastný odkaz, na ktorý musíte kliknúť). V týchto skupinách nájdete všetko, čo sa momentálne učíte v škole prostredníctvom online vyučovania (študijný materiál, vzorové úlohy na skúšky, prípadne prezentácie, ktoré Vám majú uľahčiť prípravu. Takto získavate tie najaktuálnejšie informácie. Virtuálne triedy budú fungovať počas dištančnej aj prezenčnej výuky.

V prípade, že chcete mať informácie a učivo stále dostupné, nainštalujte si do svojich mobilných zariadení aplikáciu google classroom a veľmi jednoducho budete mať prehľad o aktuálnom dianí a vyučovaní v škole

VIRTUÁLNE TRIEDY_3_ROCNIK_GYMNAZIUM

VIRTUÁLNE TRIEDY_4_ROCNIK_GYMNAZIUM