Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Harmonogram a pokyny na maturitné skúšky EČ ,PFIČ a PČOZ pre obchodnú akadémiu -Maturita 2020

 

Milí študenti,

hore nad  textom v prílohách  nájdete termíny maturitných skúšok  Maturita 2020-externá forma , písomná forma internej časti a praktická časť odbornej zložky

Maturita 2020

Preštudujte si prosím pokyny.

Ďakujeme

Ďalej Vám dávame na  preštudovanie tieto videá:

 

Na základe spolupráce NÚCEM a Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave vznikli 3  videá o maturitnej skúške Maturanti z tejto školy v ňom podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, a aj o tom, čo ich čaká pri ústnej maturite.

 

Všetky videá o maturite sú dostupné na našej webovej stránke aj tu:

 

Link  na video Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395

Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646

Link na video Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

 

Radi by sme Vás požiadali, aby ste všetky 3 videá v najbližšom čase  sprostredkovali Vašim žiakom v maturitnom ročníku, napr. zverejnením na webovej stránke Vašej školy, rozoslaním priložených linkov na mejlové adresy žiakov alebo inou formou, ktorú bežne využívate na elektronickú komunikáciu s maturantmi.

 

Linky na všetky diely videí sú zverejnené na webovom sídle NÚCEM: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita