Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Online vyučovanie-pokyny k výuke online!!!!!! už od 23.10.2020

15.1. a 16.1.2021 sa vyučuje podľa Rozvrhu E

Milí študenti,
v súvislosti s opatreniami súvisiacimi s epidémiou respiračného ochorenia COVID-19 sa vyučovanie bude realizovať dištančnou formou ,teda online prostredníctvom aplikácie google meet podľa uvedeného rozvrhu.
V týždni od 30. do 31.októbra bude prebiehať vyučovanie podľa rozvrhu  E
Postupujte prosím takto:
  1. Nainštalujte si do svojho zariadenia aplikáciu google meet. V prípade, že používate doménu gmail.com, nie je potrebná špeciálna inštalácia.
  2. Z wordovských súborov otvorte ten, do ktorej skupiny patríte (4. roč. gym, 3. roč. gym, 3. roč OA prípadne 4. roč. OA – kde sa delíte na triedy).
  3. Keď ste otvorili súbor “vašej skupiny”, nájdete v ňom časový údaj, kedy bude vyučovanie z konkrétneho predmetu prebiehať. Na začiatku vyučovacej hodiny kliknite na odkaz v danom predmete, čím sa pridáte ku videokonferencii.
  4. Na každý predmet budete musieť kliknúť na nový odkaz a pripojiť sa tak k vyučujúcemu.

Milí študenti. Počas uzatvorenia stredných škôl pre štandardné vyučovanie bude výučba prebiehať prostredníctvom online hodín. Za ich priebeh zodpovedá vyučujúci daného predmetu. Pri preberaní učiva sú dodržané učebné osnovy, preto nie je ohrozená kvalita vyučovania ani cieľové požiadavky na študentov.

Na hodinách je potrebné aj navzájom komunikovať, preto je potrebné rátať s tým, že študent bude odpovedať nahlas na otázky vyučujúceho, prípadne s ním viesť diskusiu naživo. Na svojich obrazovkách uvidíte zdieľané súbory a pripravené materiály. Vyučovacia jednotka prebieha podľa platného rozvrhu.

Na predmet Slovenský jazyk a literatúra je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu ZOOM (mobil, tablet, notebook…), na ostatné predmety aplikáciu google meet. Je potrebné otvoriť si wordovský súbor svojej skupiny (3. roč. gymnázium, 4. roč. gymnázium, príp. 3. roč. OA), kde je uvedený váš rozvrh a odkazy na jednotlivé videokonferencie – kliknutím na dané odkazy sa pripojíte k online hodine. Je nutné mať v poriadku internetové pripojenie, audio a video výstupy.

Robíme všetko pre to, aby naše vyučovanie nestratilo na kvalite a účinnosti, bolo pre všetkých podnetné a obohacujúce. Majme spolu trpezlivosť a spolupracujme v týchto náročných časoch. Ďakujeme za pochopenie.

 3.ročník obchodná akadémia  večerné  rozvrh E 3ROC_OA_ROZVRH E_online

3.ročník gymnázium večerné rozvrh E 3ROC_GYMNAZIUM_ROZVRH E_online

4.ročník gymnázium večerné rozvrh  E 4ROC_GYMNAZIUM_ROZVRH E_online

 

Vyučovanie sa začína štandardne v piatok o 14.25 a pokračuje podľa rozvrhu. V sobotu sa vyučovanie bude začínať o 8.00.

 

Želáme Vám veľa úspechov pri novom spôsobe výuky.

 

Vedenie školy.