Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Organizácia koncoročných skúšok pre študentov 4.ročníka gymnázia a obchodnej akadémie a organizácia ústnych maturitných skúšok a PČOZ.

V školskom roku 2019/2020 sa riadime pri ukončení ročníka  a aj ukončení maturitných skúšok pokynmi Ministerstva školstav SR  a opatreniami  Úradu verejného zdravotníctva SR.
http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf