Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Organizačné pokyny EČ a PFIČ MS a PČOZ -Obchodná akadémia

POKYNY PRE ŽIAKOV EC_OA

PČOZ 2_MS_2019_OA

PČOZ 1_MS_2019_OA

EČ a PFIČ_2019_NEJ_OA

EČ a PFIČ_2019_ANJ_OA

EČ a PFIČ_2019_SJL_OA

 

Milí študenti,

hore nad textom nájdete harmonogramy na EČ a PFIČ MS a PČOZ.

PaedDr.Ivona Podstavková,PhD.

riaditeľka