Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Organizačné pokyny pre EČ a PFIČ MS Gymnázium

POKYNY PRE ŽIAKOV EC_GYM

EČ a PFIC_2019_SJL_GYM

EČ a PFIČ_2019_ANJ_GYM

EČ a PFIČ_2019_MAT_GYM

EČ a PFIČ_2019_NEJ_GYM

Pokyny  pre EČ a PFIČ MS pre Gymnázium tu hore nad textom v prílohách!!!!!

PaedDr.Ivona Podstavková,PhD.
riaditeľka školy