Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov obchodnej akadémie,denné a externé štúdium

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený k maturitnej skúške.
Najneskôr do 31.08. v rámci predĺženej klasifikácie je posledný termín.

Pokyny k povinnej praxi 3.ročník

Povinná súvislá odborná PRAX pre študentov 3. ročníka OAna dennom aj externom štúdiu

Po absolvovaní praxe je nutné vypracovať SPRÁVU Z PRAXE a súčasťou správy musí byť potvrdený dochádzkový list firmou, kde bola prax absolvovaná – poprípade potvrdenie o 100 % dochádzke s pečiatkou a podpisom zamestnávateľa.

Kritériá hodnotenia:

1.Obsah správy:
a/teoretická časť správy
b/popis firmy,kde zúčastnený praxoval
c/popis práce vo firme a práca študenta

2.Úprava a úroveň spracovania správy:

Rozsah správy z praxe max. 10 strán

Externí študenti odovzdajú správu z praxe p. Rybanskému  alebo p.Torokovej– podľa toho,ktorý vyučujúci Vás učí účtovníctvo  najneskôr v deň konania koncoročných písomných prác
Denní študenti odovzdajú správu z praxe p. Rybanskému – vyučujúci ekonom. predmetov

Bez odovzdanej správy z praxe NEBUDE mať študent ukončený a uzavretý tretí ročník. Prax je samostatným klasifikovaným predmetom v druhom polroku šk. roka.

Pokyny k povinnej praxi 4.ročník

Povinná súvislá odborná PRAX pre študentov 4. ročníka OAna dennom aj externom štúdiu

Po absolvovaní praxe je nutné vypracovať SPRÁVU Z PRAXE a súčasťou správy musí byť potvrdený dochádzkový list firmou, kde bola prax absolvovaná – poprípade potvrdenie o 100 % dochádzke s pečiatkou a podpisom zamestnávateľa.

Kritériá hodnotenia:

1.Obsah správy:

a/teoretická časť správy
b/popis firmy,kde zúčastnený praxoval
c/popis práce vo firme a práca študenta

2.Úprava a úroveň spracovania správy:

Rozsah správy z praxe max. 10 strán

Externí študenti odovzdajú správu z praxe p. Rybanskému alebo p.Torokovej–podľa toho,ktorý vyučujúci Vás učí účtovníctvo,  najneskôr v deň konania koncoročných písomných prác
Denní študenti odovzdajú správu z praxe p. Rybanskému – vyučujúci ekonom. predmetov

Bez odovzdanej správy z praxe NEBUDE mať študent ukončený a uzavretý tretí ročník. Prax je samostatným klasifikovaným predmetom v druhom polroku šk. roka.

Na stiahnutie:
prax_2012_13