Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie:

Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk

1.krok:Uhraďte prosím školné za 1.polrok 3.ročníka alebo 4.ročníka ,ak ste ho ešte doposiaľ neuhradili

2.krok:Požiadajte mailom  na adrese :
podstavkova@ipgymnazium.sk
o pridelenie vstupného hesla.

3.krok:Učte sa podľa pokynov na stránke.

4.krok:Dostavte sa na polroka na na konci školského roka podľa termínov stretnutí externého štúdia na polročné a koncoročné písomky/ termíny nájdete v oznamoch Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2018/2019./

1.polrok skúšky: podľa harmonogram píše sa písomka z každého predmetu z učiva za l.polrok 3.ročníka/

2.polrok skúšky: podľa harmonogramu,píše sa písomka z každého predmetu z učiva za 2.polrok 3.ročníka/