Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Jesenné maturitné skúšky- Gymnázium a Obchodná akadémia

Milí študenti,

Presný Harmonogram  jesenných  MS bude zverejnený do 15.8.
Jesenné MS pre gymnázium sa budú konať od 10.9.-14.9.
Jesenné MS pre obchodnú akadémiu sa budú konať od 17.9.-20.9.

Podmienkou zaradenia do harmonogramu je žiadosť a povinné prílohy:
– kópia vysvedčenia za 4. Ročník
– kópia platby za maturitné skúšky

Študent musí mať uhradené školné za celé štúdium.

Ďakujeme