Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Harmonogram polročných skúšok

Milí študenti,

 

na základe opatrení RÚVZ Bratislava a Ministerstva školstva vedy a výskumu v súvislosti s epidémiou ochorenia COVID-19 sme museli zmeniť termíny aj spôsob konania sa polročných skúšok. Pre každý turnus budú platiť uvedené pravidlá:

 

  1. PRIHLÁSENIE SA NA POLROČNÉ SKÚŠANIE:

– na prihlásenie sa na skúšanie použite uvedené odkazy (je dôležité, aby ste klikli na správny odkaz podľa ročníka a typu školy. Máte na výber z uvedených možností:

  1. ročník – gymnázium,
  2. ročník – gymnázium
  3. ročník – obchodná akadémia
  4. ročník – obchodná akadémia

 

– po kliknutí na odkaz sa Vám otvorí tabuľka s možnosťami skúšania. Tabuľka zahŕňa konkrétny termín a čas, kedy budete skúšaní. Nakoľko je v triedach obmedzená kapacita študentov, skúšanie každý deň bude prebiehať ráno v čase od 8.00 do 12.00 a poobede v čase od 12.30 do 16.30.

– výber termínu a času skúšania je na Vás, ak to kapacita v daný deň a čas ešte povoľuje.

– prosíme Vás, aby ste pri voľbe termínu využívali len voľné políčka.

– na skúšanie je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 26.11.2020.

– v prípade, že si na polročné skúšanie nezvolíte žiaden termín, bude Vám termín skúšania pridelený školou.

 

– odkazy na jednotlivé skupiny nasledovné:

 

  1. ročník – gymnázium: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Mpi99_4AKt0j0mzYzM8thbm1O-co_31bCGSlgZ2lQ/edit?usp=sharing

 

  1. ročník gymnázium:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uiw0ppHYNRTkGImtFEw6zHTGDJ8EHwlycwSfKRsZ37I/edit?usp=sharing

 

  1. ročník – obchodná akadémia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P3dLIZZxJSYG_tXNQ7nv1dN8NylPY8VIeW_FNSyW6k0/edit?usp=sharing

 

  1. ročník – obchodná akadémia:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iZ8kEy12RBaTq8Pu-XFUPRxyuJEhQmQCyF5Hk898Me0/edit?usp=sharing

 

 

  1. SKÚŠANIE PODĽA HARMONOGRAMU:

aby sme zabránili šíreniu ochorenia COVID-19, skúšanie bude prebiehať v súlade s nasledujúcimi hygienickými opatreniami:

– pred vstupom do budovy školy Vám bude zmeraná telesná teplota,

–          musíte mať nos a ústa chránené ochranným rúškom,

–          musíte mať so sebou ochranné rukavice (v prípade, ak nemáte ochranné rukavice, bude Vám poskytnutá dezinfekcia na ruky – bez dezinfekcie, príp. rukavíc žiak nemôžete vstúpiť do triedy)

–     maximálny počet žiakov v triede je 6

–          používajte vlastné písacie potreby a kalkulačku, príp. iné pomôcky potrebné ku skúšaniu –          obmedzte osobný kontakt, vrátane podávania rúk

–          vyvarujte sa dotykov tváre a rúšok rukami

–          pri usádzaní sa do triedy obsadzujte každú druhú lavicu, aby sa dodržiaval odstup medzi študentmi 2 m

–          v triede je zakázané konzumácia akejkoľvek stravy. Nakoľko skúšanie bude prebiehať viac ako 4 hodiny, bude vymedzená prestávka na obed v trvaní 30 minút. Pitie nápojov je v miestnosti, kde bude prebiehať skúšanie povolené.

– v prípade že žiak bude javiť príznaky respiračného ochorenia, nebude mu umožnený vstup do budovy školy.

 

Ďakujeme za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov pri skúšaní.