Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Organizácia internej časti MS v školskom roku 2020/2021

Milí “štvrtáci”,

 

keďže maturitná skúška sa aj v tomto školskom roku bude konať administratívnym spôsobom -teda vypočítaním aritmetického priemeru z príslušných predmetov, v prílohe Vám sprístupňujeme Rozhodnutie ministra školstva o termínoch a organizácii maturitnej skúšky, kde máte presne napísané a vysvetlené, ako sa priemer vypočíta a z akých známok. V dokumente máte uvedené aj dátumy vydania koncoročného a maturitného vysvedčenia a tiež ako postupovať v prípade, že nebudete s výslednou známkou súhlasiť a budete chcieť vykonať maturitnú skúšku.

 

Vyučovanie sa pre Vás končí 14. mája 2021, čo je j termín vydania koncoročného vysvedčenia.

Termín vydania maturitného vysvedčenia je 18. máj 2021.

 

O spôsobe zverejnenia výsledkov maturitnej skúšky Vás budeme informovať. Prosíme, aby ste boli trpezliví, nakoľko administrácia je časovo náročná.

Ďakujeme za spoluprácu,

 

vedenie školy.

Tu dolu v prílohe nájdete rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii maturitnej skúšky

Organizácia internej časti MS v šk. roku 2020-2021