Vyberte stranu
Dokončite si štúdium
u nás dennou či externou
formou alebo formou
externého e-learningu!
Dokončite si štúdium
u nás externou
formou alebo formou
externého e-learningu!

Polročné skúšky Gymnázium a Obchodná akadémia prezenčne- aktualizované!!!

Oznam pre 3.ročník  a 4.ročník gymnázium a obchodná akadémia: V prílohe dolu pod textom prikladáme  pokyny aj harmonogram termínov polročných ...
Čítať Viac

Prihlasovanie sa na online skúšky Gymnázium a Obchodná akadémia aktualizované!!!!

Milí študenti, v prílohe dolu pod textom nájdete  tlačivá na žiadosti o online skúšky a pokyny pre prihlásenie sa  na ...
Čítať Viac

V piatok 14.1.2022 bude prebiehať riadne vyučovanie prezenčnou formou podľa rozvrhu E.

V piatok 14.1.2022 bude prebiehať riadne vyučovanie prezenčnou formou podľa rozvrhu E ...
Čítať Viac

Ponuka prenájmu telocvične od 1.9.2021

Ponúkame prenájom telocvične od 1. 9. 2021 V prílohe rozvrh hodín , kde sú vyznačené voľné termíny . Cena je ...
Čítať Viac

Virtuálne triedy obchodná akadémia 3.ročník, 4.ročník

Milí študenti, so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy - t., j. odkazy na ...
Čítať Viac

Virtuálne triedy gymnázium 3.ročník, 4.ročník

Milí študenti, so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy - t., j. odkazy na ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 4.ročníkov v šk.roku 2021/2022- Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2022 je možné len do 30.09.2021!!!

Oznam pre 4.ročníky  gymnázium aj obchodná akadémia  v školskom roku 2021/2022-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2022 do 30.09.2021!!!! POKYNY PRE ...
Čítať Viac

Otvorenie školského roka 2021/2022 a rozvrh hodín

Milí študenti, vítame Vás v novom školskom roku 2021/2022. Dúfame, že ste po prázdninách oddýchnutí, načerpaní energie a pripravení pracovať. Preštudujte si ...
Čítať Viac

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu v riaditeľni v škole každý pracovný deň v čase od 7 do 15,30 hod ...
Čítať Viac

Opravné maturitné skúšky  gymnázium , obchodná akadémia – jesenný termín

Milí študenti,  v prílohe nájdete harmonogram na opravné MS -  gymnázium a obchodná akadémia -v dňoch  16. a 17. 9.2021 ...
Čítať Viac

Oznam pre konanie predĺženej klasifikácie a opravných skúšok – online skúšky

Milí študenti, prečítajte si pokyny k náhradným a opravným online skúškam v priloženom dokumente: POKYNY K NAHRADNYM A OPRAVNYM ONLINE ...
Čítať Viac

Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2021/2022

Harmonogram externých stretnutí v šk. roku 2021/2022 nájdete v priloženej prílohe. TERMÍNY EXTERNÝCH STRETNUTÍ 2021/2022 ...
Čítať Viac

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01.09.2020 večerné,externé,elearning

V prílohe nájdete pokyny a tlačivá Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka DotaznikVyhlasenieZZnove Organizácia a podmienky výchovy a ...
Čítať Viac

Informácie o dennom štúdiu-gymnázium

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať“ Ján Amos Komenský Motto nášho školského vzdelávacieho programu vystihuje potrebu moderného ...
Čítať Viac

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov externého štúdia, e-lerningového externého štúdia a večerného štúdia na obchodnej akadémii

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený ...
Čítať Viac

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne. Ak chce študent konať náhradnú alebo ...
Čítať Viac

Fotografie z externého štúdia maturitné skúšky

Fotografie z maturitných skúšok externého štúdia ...
Čítať Viac

Úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY-ŠKOLA: Pondelok 8-16 hod. /potvrdenia a žiadosti/ Prihlasovanie na štúdium každý pracovný deň od 7-15 hod. Momentálne prijímame študentov ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie: Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk 1.krok:Uhraďte prosím ...
Čítať Viac

Čo to je e-learning a aké sú jeho benefity?

Na našich školách:Súkromné gymnázium a Súkromná obchodná akadémia realizujeme e learningové štúdium ukončené maturitnou skúškou. E-learning je vzdelávanie prostredníctvom multimédií,čiže ...
Čítať Viac