Vyberte stranu

Dokončite si štúdium
u nás externou
formou alebo formou
externého e-learningu!

Dokončite si štúdium
u nás externou
formou alebo formou
externého e-learningu!

Ponuka prenájmu telocvične od 01.09.2018

Tu nájdete rozvrh hodín.xls Cena  25 eur / 60 minút Ponúkame prenájom telocvične od 01.09.2018. Hore  v prílohe je rozvrh hodín ...
Čítať Viac

Maturitný rozvrh na september pre OA a PČOZ

Milí študenti, dolu v prílohe pod textom zasielame maturitný rozvrh na september 2018 pre OA a PČOZ. Ďakujeme. Maturitny_rozvrh_OA_SEPTEMBER_2018 Maturitny ...
Čítať Viac

Maturitný rozvrh na september 2018 pre gymnázium

Milí študenti, dolu v prílohe pod textom je maturitný rozvrh na september 2018 pre gymnázium. Ďakujeme. Maturitny_rozvrh_GYM_SEPTEMBER_2018 ...
Čítať Viac

Opravné skúšky a predĺžená klasifikácia za školský rok 2017/2018

TERMINY PK, OS kliknite na Termíny PK,OS Milí študenti, termíny opravných skúšok a predĺženej klasifikácie za školský rok 2017/2018 nájdete ...
Čítať Viac

Opravný termín EČ a PFIČ

Milí študenti, uverejňujeme informácie o priebehu a organízácii opravného termínu EČ a PFIČ v septembri 2018 Podrobné informácie najdete v ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie: Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk 1.krok:Uhraďte prosím ...
Čítať Viac

Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2018/2019

Milí študenti, dolu v prílohe pod textom je harmonogram stretnutí externého štúdia v školskom roku  2018 / 2019 Ďakujeme. TERMINY_STRETNUTI_EXT_18_19 ...
Čítať Viac

Jesenné maturitné skúšky- Gymnázium a Obchodná akadémia

Milí študenti, Presný Harmonogram  jesenných  MS bude zverejnený do 15.8. Jesenné MS pre gymnázium sa budú konať od 10.9.-14.9. Jesenné ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 4.ročníkov v šk.roku 2018/2019-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku je možné len do 30.09.!!!

Oznam pre 4.ročníky  gymnázium aj obchodná akadémia  v školskom roku 2018/2019-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2019 do 30.09.!!!! Prihlášku na ...
Čítať Viac

Novinka- e learningové externé štúdium na gymnáziu a obchodnej akadémii.

Externé štúdium e learningovou formou na Súkromnom gymnáziu,Kremnická 26,Bratislava-vynikajúca príležitosť ako skĺbiť  požiadavky života a štúdium zároveň. Jedná sa o ...
Čítať Viac

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu v riaditeľni v škole každý pracovný deň v čase od 7 do 15,30 hod ...
Čítať Viac

Čo to je e-learning a aké sú jeho benefity?

Na našich školách:Súkromné gymnázium a Súkromná obchodná akadémia realizujeme e learningové štúdium ukončené maturitnou skúškou. E-learning je vzdelávanie prostredníctvom multimédií,čiže ...
Čítať Viac

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov obchodnej akadémie,denné a externé štúdium

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený ...
Čítať Viac

Ponuka ubytovania v Hoteli Viktor***

V bezprostrednej blízkosti našej školy je  Hotel Viktor***,Kremnická 26,Bratislava. V prípade záujmu  si môžete rezervovať ubytovanie  prostredníctvom elektronického rezervačného formulára ...
Čítať Viac

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne. Ak chce študent konať náhradnú alebo ...
Čítať Viac

Cudzí jazyk treba ovládať odborne,len hovoriť nestačí.

Najčastejšou požiadavkou zamestnávateľov je aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,a to spravidla angličtiny.Ovládanie tohto jazyka sa očakáva predovšetkým od kvalifikovaných ...
Čítať Viac