Vyberte stranu
Dokončite si štúdium
u nás dennou či externou
formou alebo formou
externého e-learningu!
Dokončite si štúdium
u nás externou
formou alebo formou
externého e-learningu!

Harmonogram na MS pre obchodnú akadémiu na september 2022

Harmonogram na MS pre obchodnú akadémiu na september 2022: Maturitny_rozvrh_OA_september 2022 Praktická časť odbornej zložky_ september 2022 ...
Čítať Viac

Harmonogram na jesenné maturity pre gymnázium 12.09.-14.09.2022

Harmonogram na jesenné maturity pre gymnázium Dolu pod textom kliknite na odkaz: Maturitný rozvrh 1 - GYMNÁZIUM_september 2022 ...
Čítať Viac

Otvorenie školského roka 2022/2023 a rozvrh hodín

Milí študenti, vítame Vás v novom školskom roku 2022/2023. Dúfame, že ste po prázdninách oddýchnutí, načerpaní energie a pripravení pracovať. Preštudujte si ...
Čítať Viac

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia 2022/2023

V prílohe dolu pod textom nájdete termíny vyučovacích stretnutí 2022/2023. TERMINY_STRETNUTI_EXT_22_23 ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 4.ročníkov v šk.roku 2022/2023- Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2023 je možné len do 30.09.2022!!!

Oznam pre 4.ročníky  gymnázium aj obchodná akadémia  v školskom roku 2022/2023-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2023 do 30.09.2022!!!! POKYNY PRE ...
Čítať Viac

Virtuálne triedy obchodná akadémia 3.ročník, 4.ročník

Milí študenti, so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy - t., j. odkazy na ...
Čítať Viac

Virtuálne triedy gymnázium 3.ročník, 4.ročník

Milí študenti, so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy - t., j. odkazy na ...
Čítať Viac

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu v riaditeľni v škole každý pracovný deň v čase od 7 do 15,30 hod ...
Čítať Viac

Opravné maturitné skúšky  gymnázium , obchodná akadémia – jesenný termín

Milí študenti,  v prílohe nájdete harmonogram na opravné MS -  gymnázium a obchodná akadémia -v dňoch  16. a 17. 9.2021 ...
Čítať Viac

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01.09.2020 večerné,externé,elearning

V prílohe nájdete pokyny a tlačivá Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka DotaznikVyhlasenieZZnove Organizácia a podmienky výchovy a ...
Čítať Viac

Informácie o dennom štúdiu-gymnázium

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať“ Ján Amos Komenský Motto nášho školského vzdelávacieho programu vystihuje potrebu moderného ...
Čítať Viac

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov externého štúdia, e-lerningového externého štúdia a večerného štúdia na obchodnej akadémii

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený ...
Čítať Viac

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne. Ak chce študent konať náhradnú alebo ...
Čítať Viac

Fotografie z externého štúdia maturitné skúšky

Fotografie z maturitných skúšok externého štúdia ...
Čítať Viac

Úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY-ŠKOLA: Pondelok 8-16 hod. /potvrdenia a žiadosti/ Prihlasovanie na štúdium každý pracovný deň od 7-15 hod. Momentálne prijímame študentov ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie: Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk 1.krok:Uhraďte prosím ...
Čítať Viac

Čo to je e-learning a aké sú jeho benefity?

Na našich školách:Súkromné gymnázium a Súkromná obchodná akadémia realizujeme e learningové štúdium ukončené maturitnou skúškou. E-learning je vzdelávanie prostredníctvom multimédií,čiže ...
Čítať Viac