Vyberte stranu
Dokončite si štúdium
u nás dennou či externou
formou alebo formou
externého e-learningu!
Dokončite si štúdium
u nás externou
formou alebo formou
externého e-learningu!

Do konca školského roka 20/21 sa vyučuje podľa rozvrhu E

Milí študenti externého štúdia, do konca školského roka 2020/2021  sa vyučuje podľa rozvrhu E. V prílohe nájdete linky na pripojenie ...
Čítať Viac

Organizácia internej časti MS v školskom roku 2020/2021

Milí "štvrtáci", keďže maturitná skúška sa aj v tomto školskom roku bude konať administratívnym spôsobom -teda vypočítaním aritmetického priemeru z ...
Čítať Viac

POKYNY KU KONCOROČNEJ KLASIFIKÁCII PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava Súkromná obchodná akadémia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava POKYNY KU KONCOROČNEJ KLASIFIKÁCII PRE ...
Čítať Viac

Online vyučovanie-pokyny k výuke online!!!!!! už od 23.10.2020

15.1. a 16.1.2021 sa vyučuje podľa Rozvrhu E Milí študenti, v súvislosti s opatreniami súvisiacimi s epidémiou respiračného ochorenia COVID-19 ...
Čítať Viac

TERMÍNY HLAVNÝCH VYUČOVACÍCH STRETNUTÍ EXTERNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

TERMÍNY HLAVNÝCH VYUČOVACÍCH STRETNUTÍ EXTERNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 Pre zobrazenie kliknite tu dolu: TERMINY_STRETNUTI_EXT_20_21 ...
Čítať Viac

Virtuálne triedy gymnázium 3.ročník,4.ročník

Milí študenti, so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy - t., j. odkazy na ...
Čítať Viac

Virtuálne triedy obchodná akadémia 3.ročník,4.ročník

Milí študenti, so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy - t., j. odkazy na ...
Čítať Viac

Možnosť konania polročných skúšok aj on-line

Milí študenti, Ak sa nemôžete z rôznych dôvodov zúčastniť polročných skúšok, je možné požiadať aj o on- line polročné skúšky ...
Čítať Viac

Ponuka prenájmu telocvične .

Ponúkame prenájom telocvične  V prípade záujmu ,prosím pošlite mail na: podstavkova@ipgymnazium.sk alebo sms na 0905 777 888 ...
Čítať Viac

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01.09.2020 večerné,externé,elearning

V prílohe nájdete pokyny a tlačivá Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka DotaznikVyhlasenieZZnove Organizácia a podmienky výchovy a ...
Čítať Viac

Informácie o dennom štúdiu-gymnázium

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať“ Ján Amos Komenský Motto nášho školského vzdelávacieho programu vystihuje potrebu moderného ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 4.ročníkov v šk.roku 2020/2021- Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2021 je možné len do 30.09.2020!!!

Oznam pre 4.ročníky  gymnázium aj obchodná akadémia  v školskom roku 2020/2021-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2021 do 30.09.2020!!!! Prihlášku na ...
Čítať Viac

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov externého štúdia, e-lerningového externého štúdia a večerného štúdia na obchodnej akadémii

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený ...
Čítať Viac

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne. Ak chce študent konať náhradnú alebo ...
Čítať Viac

Fotografie z externého štúdia maturitné skúšky

Fotografie z maturitných skúšok externého štúdia ...
Čítať Viac

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu v riaditeľni v škole každý pracovný deň v čase od 7 do 15,30 hod ...
Čítať Viac

Úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY-ŠKOLA: Pondelok 8-16 hod. /potvrdenia a žiadosti/ Prihlasovanie na štúdium každý pracovný deň od 7-15 hod. Momentálne prijímame študentov ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie: Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk 1.krok:Uhraďte prosím ...
Čítať Viac

Čo to je e-learning a aké sú jeho benefity?

Na našich školách:Súkromné gymnázium a Súkromná obchodná akadémia realizujeme e learningové štúdium ukončené maturitnou skúškou. E-learning je vzdelávanie prostredníctvom multimédií,čiže ...
Čítať Viac