Vyberte stranu

Dokončite si štúdium
u nás dennou či externou
formou alebo formou
externého e-learningu!

Dokončite si štúdium
u nás externou
formou alebo formou
externého e-learningu!

26.02. a 27.02.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu C

Milí študenti, 26.02. a 27.02.2021 sa vyučuje podľa rozvrhu C . V prílohe nájdete linky na pripojenie . 3ROC_GYMNAZIUM_ROZVRH C_online ...
Čítať Viac

Oznam-Výsledky polročných skúšok gymnázium a obchodná akadémia.

Oznam-výsledky polročných skúšok gymnázium a obchodná akadémia. Vážení študenti, výsledky polročných skúšok  budú zverejnené  od  29.01.2021. Výsledky nájdete vo svojej ...
Čítať Viac

Online vyučovanie-pokyny k výuke online!!!!!! už od 23.10.2020

15.1. a 16.1.2021 sa vyučuje podľa Rozvrhu E Milí študenti, v súvislosti s opatreniami súvisiacimi s epidémiou respiračného ochorenia COVID-19 ...
Čítať Viac

TERMÍNY HLAVNÝCH VYUČOVACÍCH STRETNUTÍ EXTERNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

TERMÍNY HLAVNÝCH VYUČOVACÍCH STRETNUTÍ EXTERNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 Pre zobrazenie kliknite tu dolu: TERMINY_STRETNUTI_EXT_20_21 ...
Čítať Viac

Virtuálne triedy gymnázium 3.ročník,4.ročník

Milí študenti, so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy - t., j. odkazy na ...
Čítať Viac

Virtuálne triedy obchodná akadémia 3.ročník,4.ročník

Milí študenti, so zámerom uľahčiť Vám štúdium a prípravu na skúšky sme zriadili virtuálne triedy - t., j. odkazy na ...
Čítať Viac

Možnosť konania polročných skúšok aj on-line

Milí študenti, Ak sa nemôžete z rôznych dôvodov zúčastniť polročných skúšok, je možné požiadať aj o on- line polročné skúšky ...
Čítať Viac

Ponuka prenájmu telocvične .

Ponúkame prenájom telocvične  V prípade záujmu ,prosím pošlite mail na: podstavkova@ipgymnazium.sk alebo sms na 0905 777 888 ...
Čítať Viac

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 01.09.2020 večerné,externé,elearning

V prílohe nájdete pokyny a tlačivá Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka DotaznikVyhlasenieZZnove Organizácia a podmienky výchovy a ...
Čítať Viac

Informácie o dennom štúdiu-gymnázium

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať“ Ján Amos Komenský Motto nášho školského vzdelávacieho programu vystihuje potrebu moderného ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 4.ročníkov v šk.roku 2020/2021- Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2021 je možné len do 30.09.2020!!!

Oznam pre 4.ročníky  gymnázium aj obchodná akadémia  v školskom roku 2020/2021-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2021 do 30.09.2020!!!! Prihlášku na ...
Čítať Viac

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov externého štúdia, e-lerningového externého štúdia a večerného štúdia na obchodnej akadémii

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený ...
Čítať Viac

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne. Ak chce študent konať náhradnú alebo ...
Čítať Viac

Fotografie z externého štúdia maturitné skúšky

Fotografie z maturitných skúšok externého štúdia ...
Čítať Viac

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu v riaditeľni v škole každý pracovný deň v čase od 7 do 15,30 hod ...
Čítať Viac

Úradné hodiny

ÚRADNÉ HODINY-ŠKOLA: Pondelok 8-16 hod. /potvrdenia a žiadosti/ Prihlasovanie na štúdium každý pracovný deň od 7-15 hod. Momentálne prijímame študentov ...
Čítať Viac

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie: Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk 1.krok:Uhraďte prosím ...
Čítať Viac

Čo to je e-learning a aké sú jeho benefity?

Na našich školách:Súkromné gymnázium a Súkromná obchodná akadémia realizujeme e learningové štúdium ukončené maturitnou skúškou. E-learning je vzdelávanie prostredníctvom multimédií,čiže ...
Čítať Viac