Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Prijímanie študentov pre školský rok 2017/2018 – denné štúdium

V  školskom roku 2017/2018 budeme otvárať prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4-ročnom gymnáziu a obchodnej akadémii. Bilingválnu sekciu v školskom roku 2017/2018 neotvárame.Denné štúdium hotelová akadémia neotvárame.

Termíny prijímacích pohovorov :9.máj 2017 l.kolo 8-ročné gymnázium ,4-ročné štúdium gymnázium  a obchodná akadémia