Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Škola

Škol. rok 2017/2018

Organizácia školského roka 2017/2018 Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) ...
Čítať Viac

Predbežný prihlasovací formulár

V prípade,že máte záujem o štúdium, napíšte nám email s vašimi základnými údajmi na email: podstavkova@ipgymnazium.sk V emaily prosím uvedťe: ...
Čítať Viac

Vybavenie školy

Učebne: 11 kmeňových učební 1 odborná učebňa fyziky 1 chemické laboratórium 1 biologická odborná učebňa 2 učebne výpočtovej techniky s internetom ...
Čítať Viac

Aktivity školy

Zapájanie sa do rôznych súťaží a akcií organizovaných Krajským úradom v Bratislave, Metodickým centrom, rôznymi školami a inými organizáciami DEŇ ...
Čítať Viac

História a úspechy

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava zahájilo svoju činnosť 01.septembra 1992. Ešte rok predtým začala od 1. 9. 1991 ...
Čítať Viac

Vyučovacie predmety

Štúdium končiace maturitnou skúškou: Súkromné gymnázium  /denné štúdium/ Na dennom štúdiu sú 2 cudzie jazyky povinné. Slovenský jazyk a literatúra ...
Čítať Viac

Cenník

Denné štúdium:/gymnázium,bilingválne gymnázium,obchodná akadémia,hotelová akadémia/ 1300€/školský rok Školné je rozdelené na dve splátky. Externé štúdium /gymnázium,obchodná akadémia/ Externé e learningové štúdium/gymnázium,obchodná ...
Čítať Viac

Školský poriadok

Školský poriadok  je v priloženom súbore. Na stiahnutie: Školský poriadok OA,SG internet ...
Čítať Viac

Ukončenie štúdia

Ukončovanie štúdia je legislatívne upravené vo vyhláške MŠ SR číslo 318/2008 Z.z. Vyhlášku nájdete na: www.minedu.sk v sekcii Legislatíva. Termíny  pre Maturitu ...
Čítať Viac

Strategické zámery školy v najbližšom období

Hlavnou myšlienkou pri založení škôl bola túžba vzdelávať a posúvať vpred   záujemcov o štúdium. Škola tu bola a je na ...
Čítať Viac