Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2017/2018

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia v školskom roku 2017/2018

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia v školskom roku 2017/2018 nájdete dolu pod textom v prílohe.

Na prvom vyučovacom stretnutí budeme študentom rozdávať učebnice oproti finančnej  zálohe. Prineste si so sebou prosím hotovosť.
1 učebnica je za zálohu 3  eurá.Rozdávame maximálne 20 učebníc.
Učebnice si nemusíte zapožičať.Záloha je vrátená akonáhle nám vrátite učebnice.Je potrebné mať doklad o zaplatení zálohy.Platí sa požičovné 0,50 za učebnicu.Požičovné sa odráta zo zálohy.

Triedy boli zadelené do turnusov takto:

Turnus A:Gymnázium-3.A,3.B,3.C,3.D,3.E,3.F

Turnus B: Gymnázium: 4.A,4.B,4.C,4.D,4.E,4.F,4.G,4.H,4.I

Turnus C: Obchodná akadémia-3.A,3.B,3.C,3.D,3.E,3.F,3.G

Turnus D:Obchodná akadémia:4.A,4.B,4.C,4.D,4.E,4.F,4.G

Vyučovanie v piatok začína od 14,25 hod., a v sobotu od 8,00 hod.

V prípade,že sa študent nemôže dostaviť termínu polročných skúšok môže prísť v náhradnom termíne za l.polrok /najneskôr do 31.03./ a za 2.polrok/najneskôr do 31.08./
Náhradné termíny budú vždy vyvesené na nástenke  v škole a na web stránke školy.
Študent môže v l.polroku neprospieť.
Postúpiť do vyššieho ročníka môže len ten študent,ktorý si uzatvoril klasifikáciu  najneskôr do 31.08. a prospel.
Oznam pre štvrtákov gymnázium a obchodná akadémia:
Prihlášku k maturitnej skúške 2017 spolu s povinnými prílohami  je nevyhnutné podať v čase od 01.09.2017 do 30.09.2017 poštou na adresu školy-posielajte len kompletný materiál-v opačnom prípade Vám ho pošleme poštou naspäť.
Informáciu k podaniu prihlášky nájdete na úvodnej stránke v strede pod názvom:
Oznam pre 4.ročníky2017/2018-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku.
Prosím pripojte povinné prílohy podľa pokynov.
Nekompletný materiál neprvezmeme.

Po 30.9. nie je možné prevziať prihlášku na maturitnú skúšku.

na stiahnutie: TERMINY_STRETNUTI_EXT_17_18-1-3