Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Koncoročné skúšky školský rok 2017/2018

Termíny koncoročných skúšok gymnázium aj obchodná akadémia  turnusy A, B, D sú dolu pod textom.

Turnus C zverejníme neskôr.

KONCOROCNE_SKUSKY_A_17_18

KONCOROCNE_SKUSKY_B_17_18

KONCOROCNE_SKUSKY_D_17_18