Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3. a 4.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie:

Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk

1.krok:Uhraďte prosím školné za 1.polrok 3.ročníka alebo 4.ročníka ,ak ste ho ešte doposiaľ neuhradili

2.krok:Požiadajte mailom  na adrese :
podstavkova@ipgymnazium.sk
o pridelenie vstupného hesla.

3.krok:Učte sa podľa pokynov na stránke.

4.krok:Dostavte sa na polroka na na konci školského roka podľa doluuvedených termínov.

1.polrok skúšky: podľa harmonogramu,ktorý zverejníme na stránke školy v decembri 2015 -časový harmonogram upresníme
/píše sa písomka z každého predmetu z učiva za l.polrok 3.ročníka/

2.polrok skúšky: podľa harmonogramu,ktorý zverejníme v máji 2016-časový harmonogram upresníme
/píše sa písomka z každého predmetu z učiva za 2.polrok 3.ročníka/