Zimný opravný a náhradný termín maturít február 2015-Gymnázium

Dolu pod textom nájdete harmonogram na opravné a náhradné skúšky- zimný termín MS 2015-Gymnázium
   

čítaj viac

Zimný opravný a náhradný termín maturít február 2015 OA

Dolu pod textom nájdete harmonogram na opravné a náhradné skúšky- zimný termín MS 2015 -Obchodná akadémia
 

čítaj viac

Ponuka prenájmu telocvične od 01.09.2014

Ponúkame prenájom telocvične od 01.09.2014 v doleuvedených voľných termínoch .Tabuľka je v prílohe.Tabuľka je aktuálna k 01.09.2014.V prípade záujmu pošlite mail na:
podstavkova@ipgymnazium.sk
alebo sms na 0905 777 888
Cena :19 eur/ 60 minút


čítaj viac

Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2014/2015 POZOR ZMENA!!!!

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia v školskom roku 2014/2015.

POZOR ZMENA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Na prvom vyučovacom stretnutí budeme študentom rozdávať učebnice oproti finančnej  zálohe. Prineste si so sebou prosím hotovosť. 1 učebnica je za zálohu 3 ...

čítaj viac

Oznam pre študentov3.ročníka elearningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie

Oznam pre študentov 3.ročníka e learningového externého štúdia gymnázia a obchodnej akadémie:

Výuka prebieha prostredníctvom www.elearning.ipgymnazium.sk


1.krok:Uhraďte prosím školné za 1.polrok 3.ročníka,ak ste ho ešte doposiaľ neuhradili

2.krok:Požiadajte mai ...

čítaj viac

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov obchodnej akadémie,denné a externé štúdium

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený k maturitnej skúške.
Najneskôr do 31.08. v rámci predĺženej klasifikácie je posledný termín.

čítaj viac

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne.Ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS vo februári, je nutné požiadať do 30.9. riaditeľstvo školy, ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS v septembri, je nutné požiadať do 09.07.riaditeľstvo školy. ...

čítaj viac

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu v riaditeľni v škole každý pracovný deň v čase od 7 do 15,30 hod.
PaedDr.Ivona Podstavková,PhD.
riaditeľka školy

čítaj viac

Novinka- e learningové externé štúdium na gymnáziu a obchodnej akadémii.

 Externé štúdium e learningovou formou na Súkromnom gymnáziu,Kremnická 26,Bratislava-vynikajúca príležitosť ako skĺbiť  požiadavky života a štúdium zároveň. ...

čítaj viac

Cudzí jazyk treba ovládať odborne,len hovoriť nestačí.

Najčastejšou požiadavkou zamestnávateľov je aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,a to spravidla angličtiny.Ovládanie tohto jazyka sa očakáva predovšetkým od kvalifikovaných pracovníkov.V Čechách prebehol prieskum,kde zistili,že anglický jazyk využívajú najmä vedúci pracovníci,manažéri,IT š ...

čítaj viac

Prijímanie študentov pre školský rok 2014/2015 - denné štúdium

V  školskom roku 2014/2015 otvárame prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4-ročnom ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2014/2015 - externé štúdium,externé e learningové štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Od 01.09.2014 realizujeme ...

Prihlášky na MS 2015 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566