Náhradný termín EČ a PFIČ pre gymnázium a OA

SJL - sa koná 11. apríla 2014 - Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 07 Bratislava ANJ B2 - sa koná 14. apríla 2014 - Gymnázium J. Papánka, 811 07 Bratislava NEJ B1 - sa koná 14. apríla 2014 - Obchodná akadémia, Dudova 4, 851 02 Bratislava RUJ B1 - sa koná 14. apríla 2014 - Súkromná obchodná a ...

čítaj viac

Polročné skúšky 2.polrok 2014/2015

V prílohe nájdete harmonogramy polročných skúšok 2.polrok 2014/2015 postupne po turnusoch.

čítaj viac

Termíny ústnych maturitných skúšok Gymnázium a OA

Ústne MS Gymnázium:
v termíne  od 26.5.-30.5.2014

Útne MS Obchodná akadémia:
v termíne od 02.06.-06.06.2014

Harmonogram zverejníme po koncoročných skúškach.
 

čítaj viac

V školskom roku 2014/2015 otvárame prímu na osemročnom gymnáziu a po jednej triede na 4-ročnom gymnáziu a obchodnej akadémii

Milí rodičia,/Dni otvorených dverí:31.3. a 7.4.2014 od 10:00 do 18:00/
od 01.09.2014 plánujeme otvoriť na základe povolenia, prímu na osemročnom gymnáziu,
1.ročník denného štúdia  na 4-ročnom  gymnáziu a 1.ročník denného štúdia na obchodnej akadémii.
Prihlášky na štúdium na ...

čítaj viac

Termíny stretnutí externého štúdia v školskom roku 2013/2014

Termíny vyučovacích stretnutí externého štúdia v školskom roku 2013/2014.
Škola si vyhradzuje právo zmeny termínov,nakoľko stavy žiactva budú ustálené až v septembri.
Na prvom vyučovacom stretnutí budeme študentom rozdávať učebnice oproti finančnej  zálohe. Prineste si so sebou p ...

čítaj viac

Ponuka prenájmu telocvične od 01.09.2013

Ponúkame prenájom telocvične od 01.09.2013 v doleuvedených voľných termínoch .Tabuľka je v prílohe.V prípade záujmu pošlite mail na:
podstavkova@ipgymnazium.sk
alebo sms na 0905 777 888
Cena :17 eur/ 60 minút


čítaj viac

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov obchodnej akadémie,denné a externé štúdium

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený k maturitnej skúške.
Najneskôr do 31.08. v rámci predĺženej klasifikácie je posledný termín.

čítaj viac

Všeobecný oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnili riadneho termínu maturitných skúšok, prípadne neprospeli

V prípade neúčasti je študent povinný ospravedlniť sa do 3 pracovných dní - písomne.Ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS vo februári, je nutné požiadať do 30.9. riaditeľstvo školy, ak chce študent konať náhradnú alebo opravnú MS v septembri, je nutné požiadať do 09.07.riaditeľstvo školy. ...

čítaj viac

Školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu v riaditeľni v škole každý pracovný deň v čase od 7 do 15,30 hod.
PaedDr.Ivona Podstavková,PhD.
riaditeľka školy

čítaj viac

Cudzí jazyk treba ovládať odborne,len hovoriť nestačí.

Najčastejšou požiadavkou zamestnávateľov je aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,a to spravidla angličtiny.Ovládanie tohto jazyka sa očakáva predovšetkým od kvalifikovaných pracovníkov.V Čechách prebehol prieskum,kde zistili,že anglický jazyk využívajú najmä vedúci pracovníci,manažéri,IT š ...

čítaj viac

20 .výročie založenia školy

Naša škola, i keď sa nám to zdá z pohľadu času

neuveriteľné, už 20 rokov učí, vzdeláva a vychováva.

Pokúša sa dávať svojim študentom cez svojich pedagógov

základy všetkého, čo ľudstvo objavilo, vynašlo, vymyslelo

a vytvorilo. Žije intenzívnym plnením svojho poslania.
...

čítaj viac

Prijímanie študentov pre školský rok 2014/2015 - denné štúdium

O požiadavkách na prijímacie konanie na  naše jednotlivé stredné školy-denné štúdium ...

Prijímanie študentov pre školský rok 2014/2015 - externé štúdium


- Súkromného gymnázia
- Súkromnej obchodnej akadémie

Od 01.09.2014 realizujeme ...

Prihlášky na MS 2014 a sylaby

Prihlášky na stiahnutie:

Prihlášky na maturitnú  skúšku sú  na stiahnutie pod t ...

Oznam pre študentov, ktorí sa nezúčastnia jesenných alebo zimných maturitných skúšok, prípadne neprospejú

Žiadosti na jesenný termín/september/ maturitných skúšok prijímame do 09.07. v príslušnom roku. ...

adresa:
Kremnická 26
851 01 Bratislava

tel.:
+421 (0)2 63830290
+421 (0)2 63812551
+421 (0)2 63812566